Massage door alternatieve therapie Esbima

Wat is Esbima Therapie?

Esbima staat voor expressieve structurele bindweefselmassage. Dit is een lichaamsgerichte methodiek voor het ontspannen en in balans brengen van de gehele mens. Met als doel bewustwording en als neveneffect het oplossen van fysieke, emotionele, psychosomatische- of psychische klachten. En het geeft ondersteuning bij levensvraagstukken en ontwikkeling.

In een subtiel samenspel tussen jou en behandelaar wordt in een ’traject’ het hele lichaam systematisch gescand en een eventueel opgebouwde spanningen losgemaakt. Dit gebeurd door middel van een langzame massage en het uiten van gevoel en emoties, waarbij jij de regie hebt. We kunnen dan steeds dieper op zoek gaan naar contracties in je lichaam en opgeslagen en afgesloten emoties kunnen dan vrijkomen. Daarbij wordt gekeken naar jou zelf, je thuis- en werksituatie, sociale contacten en gevoelens en weerstanden die in je leven een rol spelen. Door een energetische verbinding met jou te leggen, ontstaat er snel een vertrouwd gevoel en een serene ruimte waarin betere mogelijkheden tot verandering liggen.

De technieken die worden gebruikt bij de Esbima therapie variëren:

 • Luisteren en reflectie
 • Bindweefselmassage
 • Reiki
 • Stem- en klankgebruik
 • Emotionele integratie
 • Ademhaling- en bewustwordingsoefeningen
 • Mindfulness
 • Mindshifting
 • Meditatie
 • Ontspanningsmassage

De massage geschiedt door middel van het uitvoeren van de extensies door het plaatsen van de vingers, hand, onderarm of elleboog. Jij ondersteund het proces door de spieren te bewegen die bewerkt worden, je grenzen aan te geven, je ademhaling aan te passen en geluiden en emoties die opkomen de ruimte te geven voor een optimaal effect. Er wordt een actieve en bewuste aanwezigheid van je gevraagd. De rode draad in de behandelingen zijn series van extensies die op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Waar mogelijk beweeg ik met de stroming van de meridianen mee.

Zie hier een interview van een uur van Patrick Kicken over nondualiteit met Yoyo van der Kooi die de Esbima therapie heeft ontwikkeld. Yoyo vertelt tevens over de methodiek Esbima en het begeleiden van veranderingsprocessen.

Massage van het bindweefsel

Bij deze dieptemassage wordt het onderliggende bindweefsel, de spieren, zenuwen en de energiebanen gemasseerd. Door een langzame manipulatie van de weefsels krijgen deze beter de tijd en mogelijkheid om te ontspannen. Zo ontstaat er ruimte voor herstel. Door deze bindweefselmassage kan er een verlichtend of soms zelfs een genezend effect bereikt worden. Maar daar is ook zeker inzet vanaf jou kant voor nodig, om emoties en je pijn te laten stromen en integreren. En de bereidheid hebben te willen werken aan patronen die niet goed voor je zijn. Dit laatste is misschien nog wel het moeilijkste van alles.

Wat is bindweefsel?

Er zijn vele verschillende soorten bindweefsel te vinden op verschillende niveaus in het menselijk lichaam. Deze hebben allemaal hun eigen belangrijke taken. Het bindweefsel maakt deel uit van bijvoorbeeld: verschillende lagen van de huid, organen, spieren, bloedvaten en lymfestelsel. Bindweefsel heeft een beschermende of juist een verzorgende functie. Deze weefsels staan met elkaar in verbinding en ondersteunen elkaar.

In het bindweefsel kunnen verklevingen en contracties zijn ontstaan. Deze zijn te voelen tijdens de massage door met de vinger een specifiek gebied te scannen. Je voelt ze als speldenknopjes, knikkers en andere bredere verhardingen. Deze kunnen ontstaan door: overbelasting, een langdurig verkeerde houding, lichamelijke afwijkingen, chronische automatische contracties, ongelukken & verwondingen, operaties, opgekropte spanningen, stress, angsten, boosheid of verdriet. Als je bepaalde emoties niet doorvoeld, erkend, verwerkt, integreert, dan slaat je lichaam deze onverwerkte spanningen op in je bindweefsel. Met Esbima bindweefselmassage kunnen we deze spanningen samen de ruimte geven.

Zie wikipagina over uitgebreide informatie over de verschillende soorten bindweefsel en hun functies.

Het Esbima Balanstraject

 • Niveau 1: Oppervlakkige en brede massage. Openen van de oppervlakkige bindweefsels, opbouwen samenwerking en vertrouwen, leren aangeven van je grenzen en bewustwording van je situatie.
 • Niveau 2: Plaatselijke en diepe massage. Bewerken van de dieperliggende weefsels en intrinsieke spieren. Grotere correctie van houding, emotionele integratie en ontwikkeling, beter samenwerken, innemen van jouw persoonlijke ruimte.

Bij de aanvang van een traject of losse behandeling word eerst je houding beoordeelt. Hoe je lichaam staat, kan mede bepalend zijn voor welke zones extra aandacht nodig hebben tijdens het Esbima Balanstraject. Allereerst leggen we de focus op de ernstigste klachten. Deze zijn in veel gevallen binnen drie tot vijf sessies aanzienlijk verminderd. De beoordeling van je houding plus de ervaren klachten zijn ook richtinggevend aan een kort behandelingstraject. Losse behandelingen zijn mogelijk, maar uit de praktijk blijken meer behandelingen op de lange duur beter te werken.

Tijdens een behandeling is er ruimte om te praten over specifieke vraagstukken of te werken aan acute lichamelijke klachten. Tijdens de behandelingen wordt de tijd genomen om emoties alle ruimte te geven, zodat die in hun ware aard naar buiten kunnen komen en je deze kunt integreren en een ‘plek’ kan geven.

De behandelingen zijn het meest werkzaam als ze iedere twee tot drie weken plaatsvinden. Zo kan je voldoende herstellen en in een nieuwe balans komen. Als er niet te veel tijd tussen zit, kan je nog een verbinding leggen met de vorige behandeling en emotie en/of openbaring die zich de vorige keer voor deed. Dit komt de continuïteit van het proces ten goede. Esbima consulten duren doorgaans twee uur waarbinnen je alleen voor de behandeltijd betaald.

Binnen niveau 1 kan op ieder moment gestaakt worden met de behandeling. Bij de start van niveau 2 wordt de betrokkenheid en toewijding gevraagd om het hele traject af te ronden. Er wordt dan diep in je lichaam gewerkt en er kan een tijdelijke onbalans ontstaan. Bij vroegtijdig afbreken van het traject kan die later niet gecorrigeerd worden.

Hoe werkt Esbima massage?

Door een langzame massage van het bindweefsel kunnen opgeslagen emoties vrijkomen. Contracties in het bindweefsel ontspannen en kunnen veelal langdurig worden weggenomen. Dit gaat in nauwe samenwerking met jou. Je wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan de behandeling door te bewegen. Je wordt gevraagd je bewust te worden van je ademhaling en om daarmee vervolgens gevoelens en emoties die spontaan op komen kenbaar te maken via stemgeluid. De trillingen die daarbij ontstaan, ontspannen het bindweefsel makkelijker. Door jezelf op die manier open te stellen kan het ook gebeuren dat je zelf een link kunt leggen naar de oorsprong van bepaalde spanningen en opgeslagen emoties. Die linken kunnen je inzichten geven in welke situaties bij jou processen worden geactiveerd. Met deze inzichten ben je dan zelf in staat deze processen te beïnvloeden.

De meridianen worden ook gestimuleerd. Deze staan in contact met andere delen van het lichaam en ondersteunen en coördineren bepaalde lichaamsfuncties. Daardoor kan het voorkomen, dat je een prikkeling voelt op een andere plek dan in het gemasseerde deel. De massage werkt dus ook door op andere delen in je lichaam. Ik heb het vermogen om met de universele energie te werken. Daar kan ik je mee opladen en samen met de massage energetische blokkades mee beïnvloeden en verbindingen herstellen. De aanvoer van voedingstoffen en afvoer van afvalstoffen wordt verbeterd. Daardoor kan het lichaam zelf weer beter naar een gezonde balans zoeken.

Het masseren van een verkleving kan een pijnlijke sensatie met zich meebrengen en kan na de behandeling wat beurs aanvoelen. Dit trekt veelal binnen enkele dagen weg. Het is niet de bedoeling dat er een te groot ongemak ontstaat. Daarom is het belangrijk dat je tijdens de behandelingen leert jouw grenzen goed aan te geven. Gebruik je bloedverdunners of pijnstillende- en/of emotieremmende medicijnen, dan is het noodzakelijk dat je dit overlegd. Overleg met behandelend arts kan dan nodig zijn.

Tijdens deze bindweefselmassage kunnen er emotionele ontladingen ontstaan, waarbij bijvoorbeeld opgekropte boosheid of verdriet vrijkomt of er plots een lachbui optreedt. Deze gewaarwordingen kunnen dan soms direct door jou, al dan niet met hints van Ingmar, terug te leiden zijn naar de mogelijke oorsprong. Dit kan inzichten opleveren in je eigen gedrag en patronen en geeft je handvatten om zelf veranderingen door te voeren die passen in je leven. Daarbij worden vaak zaken zichtbaar die betrekking hebben op het aangeven van je grenzen of durven innemen van je eigen ruimte. Het is belangrijk dat je bewust kiest voor het proces als je verandering wilt in je huidige situatie en ervaren klachten.

Zullen we samen op ontdekkingstocht gaan?!

Met Trans onderweg naar een betere balans